PRIVACYVERKLARING

De volgende persoonsgegevens bevinden zich in uw dossier:

Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, achtergrond en gegevens betreffende de voortgang van de behandeling.

Deze gegevens worden op papier bewaard met uitzondering van uw telefoonnummer en e-mail adres, die kunnen gebruikt worden voor het maken / wijzigen van afspraken en het versturen van een voortgangsverslag op uw verzoek.

Informatie over de behandelingen bevindt zich in een dossier dat alleen toegankelijk is voor u en uw behandelaar. 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van de diensten
  • Het versturen van een voortgangsverslag
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Continuïteit van de behandelingen

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming en deze worden alleen verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nadat de behandeling(en) is / zijn beëindigd zullen de gegevens van de behandeling(en) nog bewaard worden voor de duur van 1 jaar.

Zo zijn in  het van geval van het opnieuw starten van de behandelingen binnen deze periode, uw gegevens nog
beschikbaar.  Vindt er in dit jaar geen behandeling meer plaats dan worden uw gegevens verwijderd.

Toegezonden facturen dienen te voldoen aan een bewaartermijn van zeven jaar. 

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met Annemiek Dikkes, telefoon 06-25527377.